Nicolaou脱氢反应

   当量的IBX (o-iodoxybenzoic acid,邻碘酰基苯甲酸) 氧化醛酮制备α,β-不饱和醛酮的反应,另外相似的还有Saegusa氧化。

反应机理

烯醇基硅醚也可以作为底物,发生此反应。


反应实例
参考文献

1. Nicolaou, K. C.; Zhong, Y.-L.; Baran, P. S. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 7596.

2. Nicolaou, K. C.; Montagnon, T.; Baran, P. S. Angew. Chem., Int. Ed. 2002, 41, 993.

3. Nicolaou, K. C.; Gray, D. L. F.; Montagnon, T.; Harrison, S. T. Angew. Chem., Int.

Ed. 2002, 41, 996.

4. Ohmori, N. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 2002, 755.

5. Shimokawa, J.; Shirai, K.; Tanatani, A.; Hashimoto, Y.; Nagasawa, K. Angew. Chem.,

Int. Ed. 2004, 43, 1559.

6. Zhang, D.-H.; Cai, F.; Zhou, X.-D.; Zhou, W.-S. Org. Lett. 2003, 5, 3257.

7. Hayashi, Y.; Yamaguchi, J.; Shoji, M. Tetrahedron 2002, 58, 9839.

8. Miyazawa, N.; Ogasawara, K. Synlett 2002, 1065.

9. Smith, N. D.; Hayashida. J.; Rawal, V. H. Org. Lett. 2005, 7, 4309.

10. Liu, X.; Deschamp, J. R.; Cook, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 3339.

11. Nagata, H.; Miyazawa, N.; Ogasawara, K. Org. Lett. 2001, 3, 1737.

12. Herzon, S. B.; Myers, A. G. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5342.


编译自:Name Reactions (A Collection of Detailed Reaction Mechanisms), Jie Jack Li, Nicolaou dehydrogenationpage 422-423.


纳孚服务
 • 化学试剂
 • 提供稀有化学试剂现货

 • 化学试剂定制合成服务
 • 上海纳孚生物科技有限公司提供市场稀缺的化学试剂定制服务

 • 新材料现货
 • 上海纳孚生物科技有限公司代理或自产包含石墨烯产品,类石墨烯产品、碳纳米管、无机纳米材料以及一些高分子聚合物材料

 • 结构设计及定制合成
 • 可以根据客户需求对所需化合物结构进行设计改性,从而定制合成出客户所需分子式结构

 • 联系我们
 • 021-58952328
 • 13125124762
 • info@chemhui.com
 • 关注我们
在线客服
live chat